Ansatte


Anette Mogen

Helsesekretær

Emyline Michaelsen

Sekretær

Gry Holstad

Adm.legesekretær ved helse

Marita Dahl

Helsesekretær

Maud-Tove Pedersen Landås

Helsesekretær

Nina Willumsen

Gynekolog, dr. med.

Avtalespesialist, tar kun imot pasienter som er henvist fra annen lege.
Lang og bred klinisk erfaring fra bl.a. Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Haukeland sykehus, almenmedisin og forskning. Privatpraksis siden 2000, overtok driftsavtale i Drammen 2005

Kontakt oss

Dr. Willumsens Kvinneklinikk