Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Betaling

 

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for alle våre tjenester.

Ved uteblitt time vil det bli tilsendt giro og det vil bli lagt til et gebyr, for tiden kr 59,-

All fakturering og innkreving administreres av Melin Medical

Alle henvendelser vedrørende faktura skal rettes til Melin Medical på telefon 21 62 73 00