Henvisning må forligge før timen kan settes opp. Gynekologen vil vurdere hastegrad ut fra opplysninger i henvisningen og du vil motta time pr sms eller brev.