Har du fått tildelt time , vennligst ikke endre timen dersom det ikke er helt nødvendig . Ny ventetid må i så fall påregnes .