Dr. Willumsens kvinneklinikk holder fremdeles normal drift etter anbefaling fra helsedirektoratet.

For å begrense smittespredning ønsker vi at pasient kommer alene, uten ledsager, til klinikken. Dette gjelder også pasienter som har behov for tolk. Vi ønsker heller ikke at pasienter tar med barn til konsultasjonen. Dette gjelder inntil vi får nye retningslinjer. 

Vi setter pris på at du har forståelse for dette og respekterer disse bestemmelsene, og takker for at du hjelper oss å begrense corona-smitte. 

Har du luftveisinfeksjoner eller mistenker corona-smitte, ta kontakt med oss på telefon om timen din istedenfor å møte opp hos oss. Har du vært på utenlandsreise etter 27. februar må du forholde deg til nasjonale retningslinjer. Har du generelle spørsmål om corona-smitte, ring kommunens info-telefon tlf. 32 26 56 04 eller ved spørsmål om corona-testing tlf. 32 25 41 78. Er du corona-smittet og syk, ring tilf. 116 117. Ved alvorlig sykdom , ring tlf 113.