Henvisning må forligge før timen kan settes opp. Gynekologen vil vurdere hastegrad ut fra opplysninger i henvisningen det er kun mulig og ta opp en problemstilling pr time max 2. Du vil motta time pr sms eller brev.