Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dr. Willumsens KvinneklinikkAktuelt

Informasjon til våre pasienter

13. mars 2020

Dr. Willumsens kvinneklinikk holder fremdeles normal drift etter anbefaling fra helsedirektoratet.

For å begrense smittespredning ønsker vi at pasient kommer alene, uten ledsager, til klinikken. Dette gjelder også pasienter som har behov for tolk. Vi ønsker heller ikke at pasienter tar med barn til konsultasjonen. Dette gjelder inntil vi får nye retningslinjer. 

Vi setter pris på at du har forståelse for dette og respekterer disse bestemmelsene, og takker for at du hjelper oss å begrense corona-smitte. 

Har du luftveisinfeksjoner eller mistenker corona-smitte, ta kontakt med oss på telefon om timen din istedenfor å møte opp hos oss. Har du vært på utenlandsreise etter 27. februar må du forholde deg til nasjonale retningslinjer. Har du generelle spørsmål om corona-smitte, ring kommunens info-telefon tlf. 32 26 56 04 eller ved spørsmål om corona-testing tlf. 32 25 41 78. Er du corona-smittet og syk, ring tilf. 116 117. Ved alvorlig sykdom , ring tlf 113.

Flytting av time

23. mai 2018

Har du fått tildelt time , vennligst ikke endre timen dersom det ikke er helt nødvendig . Ny ventetid må i så fall påregnes .

Tildeling av time

23. mai 2018

Henvisning må forligge før timen kan settes opp. Gynekologen vil vurdere hastegrad ut fra opplysninger i henvisningen og du vil motta time pr sms eller brev.

Ventetid

23. mai 2018

Vi har for øyeblikket stor pågang , og ventetiden er fra 3-6 månder dersom legen ikke har vurdert problemstillingen i henvisningen som mer akutt.

Vi har flyttet!

4. desember 2017

Vi har flyttet til nye lokaler i

Øvre Storgate 4-6

3018 Drammen 

2 etg

Telf : 32217921